Еколого-освітня

У 2015 р. відділ рекреації та екоосвіти працював згідно «Плану еколого-освітньої діяльності національного природного парку «Пирятинський» на 2015 рік».
У складі установи відсутні: музей природи, музейні кімнати, куточки, екоосвітній та екотуристичний центри, візит-центр. Еколого – освітні заходи проводяться у приміщенні Пирятинського РБК в «Центрі громадської активності», читальній залі районної бібліотеки, школах, актовій залі територіального центру соц.обслуговування населення; в установі відсутня бібліотека, але в наявності є книги для використання в роботі : визначники та міні – енциклопедії.
У науковому архіві є відеотека та фототека.
Тимчасові форми інфраструктурного еколого-освітнього облаштування відсутні. В роботі фахівці відділу використовують виготовлені стенди, рамки для фото, банери тощо.

Еколого-освітня

Еколого-освітня діяльність

Парк забезпечує організацію екологічної, освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості га залучення його до збереження природної спадщини, відповідно до Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 21.00.1998 № 140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.1998 за № 630/3070 та інших вимог законодавства.

Основні завдання еколого-освітньої роботи Парку визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються Парком. Для їх реалізації створюється підрозділ з екологічної освіти, який організовує здійснення еколого-освітньої діяльності, інформування та налагодження зв'язків з громадськістю.

Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації з формування екологічної етики й естетики тощо.

Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:

·                     популяризації екологічних знань;

·                     впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання;

·                     прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу;

·                     організації проведення екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо;

·                     формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;

здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством.

Підвищення рівня екологічної культури, екологічної- інформованості населення та відпочиваючих в оздоровчих закладах здійснюється Парком через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції тощо.

- У природі все розумно продумано і влаштовано, кожен зобов'язаний займатися власним заняттям, і в даній мудрості - найвища справедливість життя. - Артур Конан Дойл

- Немає нічого більш винахідливого, ніж природа. - Цицерон Марк Туллій