Гідрологія

ГІДРОЛОГІЧНА ЗАПИСКА

РІЧКА УДАЙ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВОДНОСТІ НА ФОНІ ІНШИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ

Річка Удай є типовою рівною річкою східноєвропейського типу для яких характерне високе весняне водопілля (підйоми рівнів та збільшення стоку води на весні за рахунок танення снігу), низька літня та зимова межень (період низького стоку внаслідок відсутності рідких атмосферних опадів чи накопичення твердих атмосферних опадів на водозборі) та підвищений осінній стік за рахунок випадіння дощів у цей період (рис. 1).

1

Рис. 1 – Внутрішньорічний розподіл стоку річки Удай в районі м. Пирятин

Незважаючи на те, що водність річки суттєво змінюється впродовж календарного року (за весняний період стікає понад 57-60% річного стоку, стік в літній та осінній сезони рідко перевищує 15%) (табл. 1), багаторічні коливання стоку Удаю і річок лісостепової зони є більш суттєвими. Тобто на річках виділяються тривалі, в багаторічному плані, періоди (фази)  водності (багатоводні та маловодні фази), які обумовлені багаторічною мінливістю метеорологічних, кліматологічних характеристик (температура, атмосферні опади). Тому, що річки є продуктом клімату, вони живляться атмосферними опадами (за рахунок випадіння дощів та снігу). Частка сніго-дощового живлення на річці Удай в окремі роки може перевищувати 60-70%, різницю складає підземне живлення (за рахунок розвантаження підземних вод) – 30-40%.

Табл. 1 –Внутрішньорічний та сезонний розподіл стоку річки Удай за даними гідрологічних постів та розрахункового створу м. Пирятин

2

Сучасні гідрологічні дослідження вказують на встановлення в сучасний період на річках України маловодної фази водності, і річка Удай в даному разі не є виключенням (рис. 2). Хоча цей процес і є природною тенденцією, який має циклічний характер. Тобто, за маловодною фазою з годом настане багатоводна і так далі. Тривалість фаз різної водності на річках лісостепової зони зазвичай може становити 25-35 років. Ступінь прояву (величина водності) фаз водності певною мірою підсилюється, а інколи послаблюється господарською діяльністю(водозабори води (комунальні, промислові), регулювання стоку річок ставками чи водосховищами, скидання дренажних вод тощо).

3

Рис. 2 – Різницеві інтегральні криві багаторічних коливань стоку річки Удай за даними гідрологічних постів м. Прилуки та с.Курінька за період 1936-2012 рр.

Ситуація сьогодення, яка склалась на річках України і на річці Удай, зокрема, лише підтверджує результати багатьох гідрологічних досліджень. Теперішнє маловоддя спостерігається на більшості річок України.

За даними Українського гідрометеорологічного центутака ситуація склалась внаслідок погодних умов весняно-літнього періоду, якіпроявились через нехарактерний для території України розподіл опадів, що мало прямий вплив на водний режим  річкових басейнів.Упродовж серпня - вересня на річках Правобережжя (крім Дунаю) і північного сходу України гідрологічна ситуація поступово наблизилася і набула ознак небезпечної ситуації природного характеру – маловоддя. У третій декаді серпня гідрологічна посуха поширилася на верхню частину басейну Сіверського Дінця, у першій декаді вересня – на ліві притоки Середнього Дніпра (річки Сула, Ворскла, Оріль), які формують бічний приплив води до дніпровського каскаду водосховищ.Водність річок цієї території України складає менше половини вересневої норми, а рівні води залишаються на відмітках, близьких до найнижчих за період регулярних спостережень чи нижче від них. При цьому витрати води, близькі й менші за 20 % вересневої  норми (критерії маловоддя), відмічаються на пригирловій ділянці Прип’яті (28%), Случі (24%), притоках Середнього Дніпра - Росі, Сулі, Ворсклі, Орелі (23-38%), Південному Бузі і його притоках (14-33%), на річках Карпат (15-32%), малих річках Харківської області (4-19%); до критеріїв маловоддя наближається водність р. Берда (річки Приазов’я)-24%. На багатьох ділянках річок країни рівні води залишаються на відмітках, близьких до найнижчих за багаторіччя. Нижчими за мінімальні багаторічні значення залишаються рівні води на Верхньому Дніпрі, Сожі, Десні, у пониззі Прип'яті (територія Білорусі) та ділянках її правих приток Турія, Стир, Тетереві (Київська обл.), притоках Дністра (Коропець, Сукель), у верхів'ї Дністровського водосховища, на окремих ділянках Тиси, Шопурці, Тур"ї (річки Закарпаття), р.Кальчик (річки Приазов"я)

Загальна гідрологічна ситуація у басейнах Дніпра і Дністра залишається несприятливою і характеризується водністю, найменшою за період експлуатації водосховищ. Існує висока ймовірність збереження маловоддя (гідрологічної посухи) й у жовтні з тенденцією незначного збільшення  витрат води.

Гідрологічна посуха 2015 р., окрім загального зниження водності річок, проявляється в інтенсивному розвитку водної рослинності, у значному заростанні русел, виникненні ділянок стоячої води, пересиханні малих річок, що, перш за все, негативно впливає на водні екосистеми і екологічну ситуацію загалом. Упродовж червня - вересня гідрометеорологічною мережею фіксується стабільне зниження рівнів ґрунтових вод, виснаження їх запасів, місцями до повного висихання свердловин та колодязів.

Відсутність до кінця вересня ефективних (стокоформуючих) опадів призвело до подальшого загострення гідрологічної обстановки, поширення гідрологічної посухи на інші річки України та її збереження до кінця вересня. А беручи до уваги інертність гідрологічних процесів, можна очікувати, що на більшості річок України у першій половині жовтня залишатиметься небезпечна ситуація природного характеру – маловоддя (гідрологічна посуха).

Враховуючи важливість водних ресурсів (особливо Дніпра і Дністра), для економіки і населення, тривала гідрологічна посуха надалі може мати надзвичайні й довготривалі негативні наслідки для секторів економіки, залежних від водного фактору. Зокрема, ускладнюватиметься діяльність водогосподарського, енергетичного комплексу, об’єктів комунального, рибного господарств, водозабір поверхневих вод для виробничих і соціальних потреб через зменшення доступних водних ресурсів, погіршуватиметься екологічна ситуація на водних об’єктах тощо. - фрагмент висновку відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру «Про маловоддя (гідрологічну посуху) в Україні у 2015 р. станом на 1 жовтня  та її  наслідки для різних секторів економіки» -посилання на мережевий ресурс -[http://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_month_review/] (рис. 3)

Спрямоване падіння рівнів води та величини стоку на річці Удай в цьому році відмічається з липня місяця (рис. 4), це є наслідком практичної відсутності атмосферних опадів. За останніми оцінками гідрологів Українського гідрометеорологічного центу така ситуація на річках України і Удаю зокрема, буде зберігатись (рис. 5) [http://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrostorm].

Виникають питання, що робити в дані ситуацій, як довго буде тривати маловоддя. Як вирішують цю проблему співробітники НПП «Пирятинський» на річці Удай та інших водотоках Пирятинщини.Стурбована громадськість підіймає питання з приводу проведення руслорегулюючих заходів з метою поліпшення екологічної ситуації на річках. Алеколи маєш справу з природнім спрямованим процесом, будь які заходи, типу розчищення чи поглиблення русла є не тільки недоцільними, але необ’єктивними, марними та хибними. Зокрема, що стосується компетентності, то комплекс вище викладених заходів необхідно здійснювати в рамках нормативно-правових норм, однією з яких виступає Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року від 24 травня 2012 року № 4836-VI (далі – Програма). У програмі викладені основні положення щодо здійснення робіт з руслорегулювання та компетентні та уповноважені в цьому органи виконавчої влади та профільні установи.

4

Рис. 3 - Фрагмент висновку відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру «Про маловоддя (гідрологічну посуху) в Україні у 2015 р. станом на 1 жовтня  та її  наслідки для різних секторів економіки» - посилання на мережевий ресурс -[http://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_month_review/]

Зокрема виконавці заходів Програми передбачені пунктом 5 Паспорту Програми, а саме - Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном, Державне агентство земельних ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України, Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, обласні державні адміністрації. Тобто Національний природний парк «Пирятинський», як об’єкт природно заповідного фонду України, що підпорядковується Міністерству екології і природних ресурсів України у цих чи домірних питаннях відповідальності та зобов’язаньне несе.Вцілому розчищення русла та руслорегулювальні роботи передбачені в якості заходів екологічного оздоровлення водних об’єктів та керуються чинними положеннями.Аледоцільність їх проведення має бути чітко та науково обгрунтованою.

5

Рис. 4 – Комплексний графік гідрологічного режиму річки Удай в районі г/п м. Прилуки за період січень-жовтень 2015 року

Антропогенне поглиблення русла – це цілеспрямований комплекс заходів який покликаний змінити (понизити) абсолютні відмітки дна русла річки, а разом з тим і відмітки водної поверхні (рівні води). В даному разі такі заходи можуть вплинути на зміну гідравлічних умов потоку, тобто змінять швидкісний режим або швидкості потоку (зменшать їх). Тому, що швидкості водного потоку річки знаходяться в тісному взаємозв’язку з площею поперечного перерізу річки. За рахунок поглиблення ці характеристики суттєво зміняться. Крім того, зниження абсолютних відміток дна і водної поверхні може призвести до того, що водозабірні споруди (якщо проводити поглиблення в районі водозабірних споруд) можуть опинитись вище рівня води, що призведе до ситуації коли вони не зможуть виконувати свої прямі функції, забезпечення населення водними ресурсами.

6

Рис. 5 – Ситуація на річках України станом на 8 годину 30.10.2015 р. за даними гідрологічних постів та Українського гідрометеорологічного центу,  а також попередження та прогноз гідрологічної ситуації від 29.10.2015 р. [http://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrostorm]

Розчищення русла – це сукупність заходів які покликані підвищувати пропускну спроможність русел та заплави річок, шляхом вилучення з русло-заплавного комплексу надлишкової рослинності, решток дерев та речей комунально-побутового чи промислового походження, що уповільнюють водний стік і сприяють засміченню та захаращенню річкових русел та заплави. Звичайно розчищення русел має високий ефект щодо підвищення якості екологічного стану річки, але треба розуміти, що в даному разі (при маловоді) це не панацея. Хоча, надлишкова вища водна рослинність у руслі та прибережній і заплавній зоні суттєво підвищують випаровування з водної поверхні та ґрунту (зокрема в літній період) за рахунок транспірації та евапотранспірації.

Підводячи підсумок слід зазначити, що навіть виконання всіх необхідних заходів по відновленню водного потенціалу наших водотоків компетентними органами влади не вирішить всіх наших проблем. Пам’ятаємо, що в боротьбі за збереження якості та кількості придатних до споживання водних ресурсів мають брати участь всі громадяни. Почнемо з себе, давайте підтримувати чистоту наших колодязів та струмків, берегів та русел річок!

До гідрологічної записки додаються:

  • Оперативна інформація Державної служби України з надзвичайних ситуацій  Українського гідрометеорологічного центру за № 136 13 жовтня 2015 року Про гідрологічний режим водних об’єктів України, що склався у вересні та очікується у жовтні  2015 р.
  • ЗАКОН УКРАЇНИ Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 17, ст.146)
Записку підготував
науковий співробітник НПП «Пирятинський», к. геогр. н.
Данько Костянтин Юрійович

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

- У природі все розумно продумано і влаштовано, кожен зобов'язаний займатися власним заняттям, і в даній мудрості - найвища справедливість життя. - Артур Конан Дойл

- Немає нічого більш винахідливого, ніж природа. - Цицерон Марк Туллій

 

бесплатные шаблоны joomla тут