Природоохоронна

Цілі та завдання
Охорона території Парку покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Службу державної охорони Парку (далі - служба держохорони) очолює директор Парку, який несе повну відповідальність за організацію діяльності та забезпечення додержання режиму території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території. Координацію діяльності служби держохорони здійснює Мінприроди.
Основними завданнями служби держохорони є:
- забезпечення додержання режиму охорони території та природних об'єктів на території Парку;
- попередження та припинення порушень природоохоронногозаконодавства на території Парку.
Повноваження служби держохорони визначаються законодавством.
Працівники служби держохорони Парку зобов'язані здавати у встановленому порядку кваліфікаційні іспити на знання правил, постанов, інструкцій щодо порядку охорони територій та об'єктів, у тому числі тваринного та рослинного світу, забезпечення додержання режиму території Парку, порядку використання табельної зброї та спеціальних засобів самозахисту тощо. Особи, які не здали кваліфікаційні іспити, до виконання обов'язків не допускаються.
Підприємства, організації та установи, розташовані на території Парку та в суміжній зоні, провадять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Парку.
Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території Парку несуть особи винні в:
- нецільовому її використанні, порушенні вимог Проекту організації території Парку та цього Положення;
- здійсненні забороненої господарської діяльності, у тому числі здійсненні господарської діяльності у заборонений законодавством спосіб чи з використанням заборонених засобів;
- пошкодженні чи знищенні його об'єктів і природних комплексів, у; тому числі на земельних ділянках, зарезервованих для розширення його території;
- самовільній зміні меж території Парку для інших потреб; перевищенні допустимих хімічних, фізичних та інших впливів і антропогенного навантаження, порушенні вимог наданих дозволів не­використання території та об'єктів природно-заповідного фонду;
використанні природних ресурсів на території Парку з порушенням установленого порядку.
Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Парку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.
Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Парку, визначаються за таксами, що затверджуються в установленому порядку.
Державний контроль за додержанням режиму Парку здійснюється Державною екологічною інспекцією України.
Громадський контроль за додержанням режиму території Парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

- У природі все розумно продумано і влаштовано, кожен зобов'язаний займатися власним заняттям, і в даній мудрості - найвища справедливість життя. - Артур Конан Дойл

- Немає нічого більш винахідливого, ніж природа. - Цицерон Марк Туллій

 

бесплатные шаблоны joomla тут