Том 5

Перший том "Літопису природи" національного природного парку "Пирятинський" складається із однієї частини, у якій 339 сторінок, 107 таблиць, 86 рисунків, додатків А-Г.
 
Передмова 6
1. Загальні відомості про національний природний парк "Пирятинський".....7
1.1. Територіальна структура.....7
1.2. Функціональне зонування.....7
1.3. Геолого-геоморфологічна будова та рельєф.....7
1.4. Грунтовий покрив.....18
1.5. Водні об’єкти та їх гідрологічний режим.....21
1.6. Збір даних для ГІС.....41
2. Наукові полігони.....50
2.1. Ботанічні пробні площі.....50
3. Абіотичне середовище.....52
3.1. Клімат.....52
3.1.1. Температурний режим НПП "Пирятинський".....52
3.1.2. Вітровий режим на території НПП "Пирятинський".....68
3.1.3. Зміни атмосферного тиску на території НПП "Пирятинський".....82
3.1.4. Режим зволоження на території НПП "Пирятинський".....83
3.1.5. Атмосферні опади на території НПП "Пирятинський".....83
3.1.6. Метеорологічна характеристика сезонів року.....84
3.1.7. Основні метеоелементи на території НПП "Пирятинський" за 2012-2016 роки.....92
3.2. Гідрологія.....98
3.2.1. Кисневий режим р. Удай у 2016 році.....98
3.2.2. Вміст важких металів у рибах річки Удай НПП "Пирятинський".....101
3.2.3. Оцінка рівня токсичного забруднення р. Удай у межах НПП "Пирятинський".....115
4. Рослинний світ.....117
4.1. Ресурси дикорослих лікарських рослин.....117
4.1.1. Ідентифікація дерев та кущів у безлистому стані.....117
4.2. Боротьба з інвазійними видами.....121
4.2.1. Заходи з контролю ваточника сирійського.....121
4.3. Рідкісні рослини.....129
4.3.1. Моніторинг пальто корінника м’ясо-червоного.....129
4.3.2. Короткі відомості про спостереження за іншими рідкісними рослинами.....132
4.4. Моніторинг очеретяних боліт.....132
4.4.1. Річна динаміка зволоження.....132
4.4.2. Біологічний запас та хімічний склад очерету.....134
4.4.3. Птахи дослідних ділянок очеретяних боліт.....135
4.5. Інвентаризація флори за 5 років.....140
5. Тваринний світ.....142
5.1. Інвентаризація фауни.....142
5.1.1. Матеріали з фауни Двокрилих НПП "Пирятинський".....142
5.1.1.1. Матеріали з фауни кровосисних комарів.....142
5.1.1.2. Матеріали з фауни Галицієвих (Cecidomyiidae).....147
5.1.2. Матеріали з фауни водних безхребетних НПП "Пирятинський".....147
5.1.3. Матеріали з фауни риб НПП "Пирятинський".....148
5.1.4. Інвентаризація фауни за 5 років.....160
5.2. Моніторинг фонових видів тварин.....160
5.2.1. Результати відносного обліку безхребетних методом косіння ентомологічним сачком.....160
5.2.2. Результати відносного обліку безхребетних пастками Барбера.....161
5.2.3. Моніторинг зоопланктону.....164
5.2.4. Моніторинг чисельності птахів.....171
5.2.5. Обліки чисельності білих лелек.....173
5.2.6. Обліки бобрів.....178
5.3. Облік чисельності мисливських видів.....179
6. Збереження видів рослин і тварин, природних середовищ, що занесені в чинні для України міжнародні переліки.....180
6.1. Сон розкритий (Бернська Конвенція).....180
6.2. Природні оселища.....183
6.3. Смарагдові оселища в НПП "Пирятинський".....186
6.4. Організація робіт з картування Смарагдових оселищ.....189
6.5. Відновлення природних оселищ.....190
6.6. Збереження популяцій джмелів.....195
6.7. Збереження популяцій бджоли тесляра (Hymenoptera, Xylocopa) на території національного природного парку "Пирятинський".....195
6.8. Використання штучних гнізд для підтримання природних популяцій перетинчастокрилих.....196
6.9. Збереження популяцій рукокрилих на території національного природного парку "Пирятинський".....204
6.10. Зустрічі видів тварин, які занесені до Червоної книги України (2009).....206
7. Календар природи.....208
7.1. Ведення календаря природи.....208
7.2. Фенокліматична періодизація року. Календар явищ природи в районі НПП "Пирятинський".....209
8. Антропогенний вплив.....217
9. Аналіз результатів та перспективи наукових досліджень.....220
9.1. Основні результати досліджень за темою Літопис природи.....221
9.2. Основні результати досліджень за спеціальними темами.....222
9.3. Поповнення наукових фондів.....222
9.4. Основні підсумки наукової та науково-освітньої діяльності.....223
9.4.1. Наукова діяльність.....223
9.4.2. Еколого-освітня діяльність.....227
9.4.3. Наукова діяльність. План-конспект екскурсій в рекреаційних пунктах національного природного парку "Пирятинський".....246
10. Участь НПП "Пирятинський"у виконанні міжнародних конвенцій.....263
11. Особливості поточного року.....266
Додаток А.....271
А.1. Судинні рослини.....271
А.2. Видовий склад грибів.....291
А.3. Видовий склад водоростей.....294
Додаток Б.....297
Б.1. Запаси сировини рослинних ресурсів у національному природному парку НПП "Пирятинський", станом на 01.02.2016.....297
В.1. Клас Ссавці / Mammalia.....300
В.2. Клас Птахи / Aves.....301
В.3. Клас Плазуни / Reptilia.....305
В.4. Клас Земноводні / Amphibia.....305
В.5. Клас Кісткові риби / Osteichthyes.....306
В.6. Тип Молюски / Molluska.....306
В.7. Підтип Ракоподібні / Crustacea.....307
В.8. Підтип Хеліцерові / Chelicerata.....309
В.9. Підтип Трахейнодишні / Tracheata.....312
В.10. Тип Кільчасті черви / Annelida.....324
В.11. Тип Нематоди (круглі черви) / Nematoda.....324
В.12. Тип Плоскі черви / Platyhelminthes.....324
ДОДАТОК Г.....325
Г.1. Перелік видів рослин, занесених до Червоної книги України.....325
Г.2. Перелік видів грибів, занесених до Червоної книги України.....326
Г.3. Рідкісні види тварин, занесені до Червоної книги України, списку регіонально рідкісних видів, додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку, Червоного списку МСОП.....327

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

- У природі все розумно продумано і влаштовано, кожен зобов'язаний займатися власним заняттям, і в даній мудрості - найвища справедливість життя. - Артур Конан Дойл

- Немає нічого більш винахідливого, ніж природа. - Цицерон Марк Туллій

 

бесплатные шаблоны joomla тут